Newsletter

Guide

Events

Invitation to the final conference
Invitație conferință finală Invitation letter - Closing conference Pozivnica-završna konferencija Agenda Closing conference Agenda Finalul Proiectului Agenda zavrsna konferencija srpski CLINSIMinvitatieîncheiereRO AgendatCLINSIMClosing Ro AgendatCLINSIMClosingLPEng CLINSIMinvitatieîncheiereENG_Zoom

Conference - 31 May - 02 June
Download Invitation Instructions for authors

Covid19 a dat liber dăunătorilor în agricultură? 10 stații de control al insectelor blocate, la Timișoara
Zece stații de control al migrației insectelor în agricultura din Timiș au fost blocate la Timișoara de către pandemia de Covid19 de la începutul lunii martie și nu mai pot fi montate în zece zone din județ. Instalațiile trebuiau montate în Timișoara, Liebling, Parța, Giulvăz, Ionel, Foieni, Cenei, Deta, Cărpiniș şi Checea. O stație costă […]

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Universitatea Politehnica Timișoara, este o instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale cu sediul în Timișoara, Piaţa Victoriei, nr. 2, judeţ Timiș, cod poștal 300006, cu personalitate juridică.

Universitatea Politehnica Timișoara, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, este preocupată în mod constant de asigurarea unei protecţii adecvate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează conform cadrului legal în vigoare.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Universitatea Politehnica Timișoara prelucrează în condiții de siguranță datele personale furnizate. 

Categoriile de date cu caracter personal ce sunt supuse prelucrării fără a avea caracter exhaustiv: nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/Pașaport, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, datele consemnate în actele de stare civilă, domiciliul, profesie, loc de muncă, formare profesională, situație familială, situația militară, asigurări de sănătate și sociale, date bancare, situația medicală, informații cu privire la studiile efectuate/absolvite, note/medii obținute pe parcursul studiilor, respectiv adresa de email, număr de telefon în vederea îmbunătățirii procesului de comunicare.

Datele sunt comunicate următorilor destinatari, fără ca lista să aibă un caracter exhaustiv: persoana vizată, angajații operatorului cu drept de acces, Ministerul Educației Naționale, și alte persoane fizice/juridice, autorități și instituții abilitate de lege să solicite informații, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram